Längst ut på röda linjen söderut finns Fruängen. Här tar spåren slut och det finns bara en utgång, men en fin sådan. I biljetthallen pryds väggen mittemot perrongen av ett enormt fotorealistiskt barnansikte i orangegula färger. Ansiktsmosaiken är infälld i en vägg av rödvitrutig mosaik. Konstverket heter ”Människans Livs Ansikten” och skapades år 2005 av konstnären Fredrik Landergren, född 1957 i Stockholm. Beställare av konstverket var SL.

Read More